+38169778855

Kontakt

Predštampane kartice


Klijenti koji imaju zahteve za većom količinom kartica koje se mere u više hiljada primeraka, preporučujemo predštampane kartice. Takve kartice izrađuju se u specijalizovanim štamparijama i imaju identičnu podlogu, dok se promenljivi podaci (ime, prezime, ID broj, slika...) naknadno doštampavaju, odnosno, kartice se personalizuju upotrebom kartičnih štampača u jednoj boji.

Naše prednosti: 

  • preko 10 godina iskustva
  • kompletna rešenja prilagodjena Vama
  • kvaltetan servis I podrška
  • brza izrada velikih kapaciteta
  • kartice visokog kvaliteta

Oficijalni partneri: