+38169778855

Kontakt

HID Edge EVO predstavlja sledeću generaciju hardverske platforme za fizičku kontrolu pristupa. Potpuno IP orijentisano rešenje zadovoljava i najstrožije kriterijume otvorene arhitekture. U današnjim IP orijentisanim informacionim sistemima, HID Edge EVO pruža potpuno distribuirani sistem koji sve informacije i operacije kontrole prisupa obavlja direktno na vratima, minimalno opterećujući IT infrastrukturu.

HID Edge EVO jedinica povezuje se na računarsku mrežu putem jednog CAT5 mrežnog kabla kroz koji se i napaja, čime smanjuje potrebu za kabliranjem na krajnji minimum. U sebi uključuje HID iClass čitač, kontroler, jedan priključak za bravu i PoE Ethernet interfejs za komunikaciju i napajanje.

HID Opin softverska platforma služi za upravljanje i administraciju sistema fizičke kontrole pristupa baziranih na Edge platformi. Otvorena arhitektura i fleksibilan dizajn Opin platforme omogućava laku integraciju sa ostalim BMS sistemima.

Naše prednosti: 

  • preko 10 godina iskustva
  • kompletna rešenja prilagodjena Vama
  • kvaltetan servis I podrška
  • brza izrada velikih kapaciteta
  • kartice visokog kvaliteta

Oficijalni partneri: